Cryptocurrencies in juridisch opzicht

Wat zijn Bitcoins en andere cryptocurrencies volgens de wet?

De rechtbank Overijssel bepaalde op 14 mei 2015 dat “de Bitcoin niet kan worden aangemerkt als geld in de zin van Afdeling 6.1.11 BW, maar dient te worden gezien als ruilmiddel“/. Deze uitspraak kunt u hier inzien.

Concluderend: Bitcoins en andere cryptocurrencies zijn voor de wet niets anders dan ruilmiddelen, zoals schelpen, knikkers en steentjes.

Valt Bitcoin en andere cryptocurrencies volgens de Nederlandse wet onder digitaal geld?

De wet WWFT, de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, bevat een definitie van digitaal geld. Deze wet stelt als vereiste dat iets dat aangemerkt is als digitaal geld, iets uitgegeven moet zijn door een centraal orgaan. Aangezien Bitcoins en veel andere cryptocurrencies niet worden uitgegeven door een centraal orgaan maar decentralized zijn, vallen Bitcoins en andere decentralized cryptocurrencies niet onder digitaal geld volgens de Nederlandse wet. Enkele voorbeelden van dezentralized cryptocurrencies zijn Bitcoin, Monero, Ethereum. Deze vallen dus volgens de Nederlandse wet niet onder de categorie digitaal geld.

Moet er btw worden geheven bij Bitcoins en andere cryptocurrencies?

Bitcoin en andere cryptocurrencies staan dus aangeschreven als ruilmiddelen en als wij ze verkopen, ook als goederen. Normaliter moeten bedrijven btw heffen bij de verkoop van goederen, echter bij de verkoop van Bitcoins en andere cryptocurrencies hoeft dit in principe niet.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft hier een uitspraak over gedaan. Wanneer Bitcoins en andere cryptocurrencies geen ander doel dienen te verrichten dan betalingen, dienen de lidstaten van de Europese Unie geen btw te heffen over Bitcoins en andere cryptocurrencies. Er is fiscaal gezien geen toegevoegde waarde.
Deze uitspraak kunt u hier inzien.

Bitcoins en andere cryptocurrencies hebben door deze uitspraak een aparte status gekregen. Cryptocurrencies zijn niet te classificeren als geld, maar omdat ze wel de functie van geld hebben, hoeft er toch geen btw over betaald te worden.

Het effect van Bitcoins en andere cryptocurrencies op mijn belastingaangifte

Bitcoins en andere cryptocurrencies zijn volgens de wet goederen, en deze behoren tot het vermogen van een persoon en het vermogen van een persoon moet opgegeven worden bij de belastingaangifte.
Kortom, u bent wettelijk verplicht de waarde van uw Bitcoins en andere cryptocurrencies aan te geven bij uw belastingaangifte.

De waarde van de Bitcoins en andere cryptocurrencies die u bezit moet u opgeven onder het kopje ‘vermogen’ op het aangifteformulier.
De waarde die u moet opgeven is de waarde van uw Bitcoins en andere cryptocurrencies in euro’s op 1 januari van het fiscale jaar. Wanneer u bijvoorbeeld uw belastingaangifte doet voor het jaar 2017 geeft u dus aan hoeveel uw Bitcoins en andere cryptocurrencies waard waren volgens de koersen van 1 januari. U moet dus aangeven hoeveel uw Bitcoins en andere cryptocurrencies waard waren op 1 Januari 2017.

U kunt bij uzelf denken, de belastingdienst kan er niet achter komen hoeveel Bitcoins en andere cryptocurrencies ik in bezit heb en hoeveel ze waard zijn. Wanneer u uw Bitcoins en andere cryptocurrencies weer wilt omzetten naar Euro’s of Dollars, kan het zijn dat de belastingdienst dat geld voor hen als onverklaarbaar vermogen kenmerkt met voor u alle gevolgen van dien.